More nouns we can use with regular verbs

la carta - the letter

el email / el correo electrónico - the email

el mensaje de texto - the text message

el libro - the book

el idioma - the language
Progress, Vol. 1
Progress, all volumes